PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

In dit document kunt u de privacyverklaring van BV De Treffers lezen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de privacyverklaring, neem dat contact op met het bestuur.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze Facebook of Instagram pagina of content op deze Website, neemt dan contact op met de webmaster.

Privacy statement

In this document you can read the privacy statement from BV De Treffers.