Van de trainer | deel 1

Ik zal proberen iedere uitgave van DatTreft! en op de website kleine, doeltreffende en interessante, stukjes te plaatsen.

Als eerste de Trainingsperiodes.

  1. De voorbereidingsperiode,
  2. De wedstrijdperiode,
  3. De overgangsperiode.

De voorbereidingsperiode

In dit deel moet de basis voor de sportieve vorm gelegd worden. Zwaartepunten in de training van de spelers zijn de verbeteringen van de conditionele eigenschappen (uithoudingsvermogen, explosieve kracht enz.) en in de technische vaardigheden. In het eerste deel van de voorbereidingsperiode heeft de duur van de training de overhand; in het tweede deel treedt de intensiteit op de voorgrond.

De wedstrijdperiode

In deze fase is het hoofdprobleem de reeds bereikte prestatiemogelijkheid te stabiliseren en tot het einde van de wedstrijd te behouden.

Omdat door de wedstrijden (individuele en teamtoernooien) de totale belasting in belangrijke mate toeneemt, moet de trainingsduur verminderd maar de intensiteit daarentegen op hoog niveau gestabiliseerd worden.

De overgangsperiode

De overgangsperiode staat ten dienste van het actieve herstel.

De training moet afgebouwd worden; daarvoor in de plaats zoekt men veelvuldig activiteiten in ‘vreemde sporten’.

Tot de ideale normalisatiesporten voor de badmintonspeler rekent men atletiek, zwemmen, wielrennen en alle teamsporten.
Tennis is evenwel af te raden omdat:

  1. Het regeneratieproces van het zenuwgestel door de gelijke belastingstructuur negatief beïnvloed wordt;
  2. De in de badmintonsport belaste gewrichten, pezen en banden van de benen en de speelarm aan extra slijtage blootgesteld worden.
  3. De langzamere bewegingen onder bepaalde omstandigheden leiden tot een negatieve transfer en daarmee tot een belemmering van de specifieke coördinatieprocessen.

Mogelijkheden van een jaarplan

  • Voorbereidingsperiode: juli t/m december
  • Wedstrijdperiode: januari t/m mei
  • Overgangsperiode: uni

DE OPBOUW VAN EEN TRAINING

Iedere training bestaat uit een inleidend deel, een kern en een slot. Hierover de volgende keer iets meer.

Veel leesplezier.

Guus Wiesemann (trainer seniorenteams)